Anmeld skade

Udfyld nedenstående skadeanmeldelse. Tryk på "Anmeld skade", når du har checket, at det, du har udfyldt, er i orden.

Hvis du ønsker en kopi af skadeanmeldelsen, skal du printe den ud, inden du trykker på afsend. Tryk på ”Ctrl” og ”p” samtidig for at printe skadesanmeldelsen.

Info
  1. HUSK e-mail adresse!Er e-mail adressen korrekt?.
  2. Ja
Skaden

  1. Brand Vand Rør Tyveri Storm Hærværk

  2. Bygning Løsøre Ansvar Bil Anden skade

  3. Ja